Adatkezelési irányelvek

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelő megnevezése

Cégnév: Tolnainé Apjok Zsuzsanna, egyéni vállalkozó 
Székhely: 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 57/ E.
Postacím:  8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 57/ E.

E-mail: info@apjokvitorlasiskola.hu
Telefon: 06 30/9069-371
Fax: –
Honlap:https://apjokvitorlasiskola.hu

Tárhelyszolgáltató: Nethely

Az adatkezelés nyilvántartási száma:

Az apjokvitorlasiskola.hu – Tolnainé Apjok Zsuzsanna, (a továbbiakban  szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az apjokvitorlasiskola.hu – Tolnainé Apjok Zsuzsanna adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az alábbi honlapcímen: https://apjokvitorlasiskola.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Az apjokvitorlasiskola.hu – Tolnainé Apjok Zsuzsanna fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató módosítására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdésed lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérlek, írd meg nekem, és megválaszolom kérdésedet.

Az apjokvitorlasiskola.hu – Tolnainé Apjok Zsuzsanna elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az apjokvitorlasiskola.hu – Tolnainé Apjok Zsuzsanna a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az apjokvitorlasiskola.hu – Tolnainé Apjok Zsuzsanna  adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
  • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

A kapcsolatfelvételhez, megrendeléshez, árajánlat kéréshez kapcsolódó adatkezelés

 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adat

az adatkezelés célja

Név

a felhasználó megszólításához szükséges

e-mail cím

az e-mail cím Cégünk és a Felhasználó közötti kapcsolattartás célját szolgálja, például erre továbbítjuk az árajánlatot.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím a Te nevedet tartalmazza. Teljesen szabadon dönthetsz arról, hogy ha olyan e-mail címet adsz meg, amely a kilétedre utaló információt tartalmaz.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Te személyes hozzájárulásod.

Az adatkezelés időtartama

Cégünk a személyes adatokat a hozzájárulásodnak visszavonásáig kezeli. A hozzájárulást az e-mail info@apjokvitorlasiskola.hu címre küldött levelében bármikor visszavonhatod.

A weboldalon kapcsolati űrlapot kitöltő felhasználók adatai az apjokvitorlasiskola.hu – Tolnainé Apjok Zsuzsanna ügyféladat kezelő adatbázisába kerülnek.

Az adatkezelés célja: a felhasználók egymástól történő megkülönböztetése, az igénybe vett szolgáltatások nyomon követése, felhasználói szokások elemzése a szolgáltatás minőségének növelése céljából.

HÍRLEVELEK

apjokvitorlasiskola.hu – Tolnainé Apjok Zsuzsanna abban az esetben jogosult arra, hogy a honlapon történő regisztráció során megadott e-mail címedre a szolgáltatásaival összefüggő hírlevelet küldjön, amennyiben a regisztráció során a hírlevél igénylésére vonatkozó rubrikát bejelölöd. A számodra kiküldött hírlevelet a későbbiekre vonatkozóan következmény nélkül, bármikor lemondhatod a hírlevelek alján található leiratkozom linkre kattintva.

eDM Reklámok

apjokvitorlasiskola.hu – Tolnainé Apjok Zsuzsanna abban az esetben jogosult arra, hogy a honlapon történő regisztráció során megadott e-mail címedre a szolgáltatásaival összefüggő reklámot küldjön, amennyiben a regisztráció során a reklám igénylésére vonatkozó rubrikát bejelölöd. A számodra kiküldött reklámot tartalmazó e-mailről a későbbiekre vonatkozóan következmény nélkül, bármikor lemondhatod az e-mailek alján található leiratkozom linkre kattintva.

Hírlevélhez illetve eDM reklámhoz kapcsolódó adatkezelés

 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adat

az adatkezelés célja

KeresztnévKeresztnév használata a megszólítás érdekében szükséges
e-mail cím

az e-mail cím a kapcsolattartás célját szolgálja.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím a Te nevedet tartalmazza. Teljesen szabadon dönthetsz arról, hogy e-mail címet adsz meg, amely a kilétedre utaló információt tartalmaz.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Te személyes hozzájárulásod.

Az adatkezelés időtartama

Cégünk a személyes adatokat a hozzájárulásodnak visszavonásáig kezeli. A hozzájárulást a hírlevelek vagy eDM levelek alján található leiratkozom linkre 1 kattintással visszavonhatod.

SÜTIK – Cookie tájékoztatás

A sütik alapvetően és eredetileg a böngészés megkönnyítésére vannak: ezek miatt nem kell mindig újra kitöltened az adataidat, ha hozzászólsz egy blogon, ebből tudják a többnyelvű weboldalak, hogy Te milyen nyelven akarsz olvasni, ezért tudsz bejelentkezve maradni a Facebookon és így tovább.

Vagy ha a weboldal Google Analyticset használ, akkor máris készít sütiket. A statisztikára viszont szükség van. A remarketing kód is sütikkel dolgozik.

Léteznek sütik, melyek már az elfogadás előtt elhelyezkednek a látogató számítógépén. 
Szükséges Cookie-k: A szükséges cookie-k segítik a weboldalak használatát olyan alapfunkciók, mint például az oldalak navigálása és a webhelyek biztonságos területeihez való hozzáférés engedélyezéséhez. A weboldal nem működhet megfelelően ezen cookie-k nélkül.

Előnyben részesített cookie-k: Az előnyben részesített cookie-k lehetővé teszik a weboldal számára, hogy emlékezzen olyan információkra, amelyek megváltoztatják a webhely viselkedését vagy megjelenését, például az általad preferált nyelvet vagy régiót.

A statisztikai cookie-k segítenek a webhelyek tulajdonosainak megérteni, hogy a látogatók miként hatnak a weboldalakra azáltal, hogy névtelenül gyűjtik és jelentik az információkat.

Marketing cookie-k: A marketing cookie-kat a weboldalak látogatóinak nyomon követésére használják. A cél az, hogy olyan hirdetéseket jelenítsenek meg, amelyek relevánsak, érdekesek és értékesek az adott felhasználó számára.

A Google cookie letiltásáról ezen a linken is olvashatsz: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az általad megadott személyes adatokhoz kizárólag Tolnainé Apjok Zsuzsanna férhet hozzá.

Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján apjokvitorlasiskola.hu – Tolnainé Apjok Zsuzsanna köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a megrendelő (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem emel.

 Adatbiztonsági intézkedések

apjokvitorlasiskola.hu – Tolnainé Apjok Zsuzsanna minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Üzemeltető az általa nem kivédhető, esetleges “vis major” által bekövetkezett felhasználói kárért felelősséget nem vállal.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaid

A tájékoztatás kéréshez való jog

Az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhetsz az apjokvitorlasiskola.hu – Tolnainé Apjok Zsuzsannától , hogy

– milyen személyes adataidat,
– milyen jogalapon,
– milyen adatkezelési cél miatt,
– milyen forrásból,
– mennyi ideig kezeli,
– kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adataidat.

Az apjokvitorlasiskola.hu – Tolnainé Apjok Zsuzsanna a kérelmedet legfeljebb 30 napon belül, az általad megadott elérhetőségre küldött elektronikus levélben teljesíti.

A helyesbítéshez való jog

Az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheted, hogy  apjokvitorlasiskola.hu – Tolnainé Apjok Zsuzsanna módosítsa valamely személyes adatodat (például bármikor megváltoztathatod az e-mail címedet vagy postai elérhetőségedet). Az apjokvitorlasiskola.hu – Tolnainé Apjok Zsuzsanna a kérelmedet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az általad megadott elérhetőségre küldött levélben értesít.

A törléshez való jog

Az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheted apjokvitorlasiskola.hu – Tolnainé Apjok Zsuzsannától a személyes adataid törlését.

A törlési kérelmet az apjokvitorlasiskola.hu – Tolnainé Apjok Zsuzsanna abban az esetben utasítja el, ha a megrendelésed teljesítése folyamatban van. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor Cégünk a kérelmedet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az általad megadott elérhetőségre küldött levélben értesít.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: https://www.privacy-regulation.eu/hu/18.htm

A tiltakozáshoz való jog:  https://www.privacy-regulation.eu/hu/21.htm

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

 Az apjokvitorlasiskola.hu – Tolnainé Apjok Zsuzsanna mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjen. Amennyiben úgy érzed ennek nem feleltünk meg, úgy kérlek írj nekünk az elérhetőségeim valamelyikére (email: info@apjokvitorlasiskola.hu, levelezési cím: 360 Keszthely, Deák Ferenc utca 57/ E.)

Amennyiben úgy véled, hogy az apjokvitorlasiskola.hu – Tolnainé Apjok Zsuzsanna megsértette a személyes adatok védelméhez való jogodat az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhetsz a hatáskörrel rendelkező szerveknél

  • kérheted a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu) segítségét vagy
  • bírósági eljárást (polgári pert) kezdeményezhetsz. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a választásod szerint – a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheted meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései és az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelet szabályai (GDPR) az irányadóak.

Amennyiben olyan kérdésed lenne, mely jelen Tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérlek, írd meg nekem az elérhetőségeim valamelyikére (email: info@apjokvitorlasiskola.hu, levelezési cím: 360 Keszthely, Deák Ferenc utca 57/ E.), és megválaszolom kérdésedet.